top of page

GEGEVENSBESCHERMING

Algemene kennisgeving en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

NXT Hero GmbH
Bethmannstrae 8
61118
  Frankfurt am Main

Vertegenwoordigd door:

Thom Leeser

info@nxt-hero.com

 

De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, contactgegevens, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informele kennisgeving per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de nationale functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. De volgende link geeft een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan derden te laten overhandigen. Het wordt geleverd in een machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, hun ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te allen tijde te corrigeren, blokkeren of verwijderen in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via de contactmogelijkheden vermeld in de juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als site-exploitant stuurt te beschermen, gebruikt onze website een SSL- of. TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verzendt, niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresregel "https: //" van uw browser en aan het slotsymbool in de browserregel.

 

Server logbestanden

De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in serverlogbestanden. Dit zijn:

  • Bezochte pagina op ons domein

  • Datum en tijd van het serververzoek

  • Browsertype en browserversie

  • Gebruikt besturingssysteem

  • Verwijzende URL

  • Hostnaam van de toegangscomputer

  • IP adres

 

Er vindt geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen plaats. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 (1) (b) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om bepaalde functies te gebruiken. De verzonden gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst. Verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om technische redenen, informeren wij u per e-mail. De e-mail wordt verzonden naar het adres dat is opgegeven tijdens de registratie.

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informele kennisgeving per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

We bewaren de gegevens die tijdens de registratie worden verzameld voor de periode dat u op onze website bent geregistreerd. Uw gegevens worden verwijderd als u uw registratie annuleert. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

 

Contact Formulier

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw verzoek te kunnen verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informele kennisgeving per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die vóór de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het niet langer nodig is om gegevens op te slaan. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

 

Nieuwsbrief gegevens

Voor het versturen van onze nieuwsbrief hebben wij een e-mailadres van u nodig. Verificatie van het opgegeven e-mailadres is noodzakelijk en de ontvangst van de nieuwsbrief moet worden goedgekeurd. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

De gegevens die bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verstrekt, worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informele e-mailmelding voldoende of u kunt zich afmelden via de link "Afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement in te stellen, worden verwijderd als u opzegt. Als deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze bij ons.

 

Koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn 'sessiecookies'. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Andere cookies blijven echter op uw apparaat staan totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

 

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Het plaatsen van cookies, die nodig zijn om elektronische communicatieprocessen uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (bijv. winkelwagen), is gebaseerd op artikel 6 (1) (f) AVG. Als beheerder van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en vlotte levering van onze diensten. Als er andere cookies worden ingesteld (bijvoorbeeld voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

Facebook sociale plug-ins

Facebook Social Plugins - Dit kan bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online aanbod binnen Facebook kunnen delen. De lijst en het uiterlijk van de sociale plug-ins van Facebook kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/; Dienstverlener: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland, moedermaatschappij: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS; Website: https://www.facebook.com; Verklaring gegevensbescherming: https://www.facebook.com/about/privacy; Privacy Shield (waarborgt het niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active; Oppositieoptie (opt-out): Instellingen voor advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

 

XING-plug-in

Onze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. De aanbieder is XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Bij het oproepen van een pagina met geïntegreerde Xing-functies wordt een verbinding met de Xing-servers tot stand gebracht. Voor zover ons bekend worden er geen persoonsgegevens opgeslagen. IP-adressen worden niet opgeslagen en het gebruiksgedrag wordt niet geëvalueerd.

Details over gegevensbescherming en de XING Share-knop zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van XING op:  https://www.xing.com/app/share?op=data_protection .

 

Twitter-plug-in

Onze website maakt gebruik van functies van de dienst Twitter. De aanbieder is Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Wanneer u Twitter en de functie "Retweet" gebruikt, worden de websites die u bezoekt, gekoppeld aan uw Twitter-account en gepubliceerd in uw Twitter-feed. Daarbij worden gegevens aan Twitter doorgegeven. We hebben geen kennis van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik van deze gegevens door Twitter. Details vind je in het privacybeleid van Twitter:  https://twitter.com/privacy .

Je kunt je privacy-instellingen op Twitter wijzigen:  https://twitter.com/account/settings

 

Instagram-plug-in

Instagram-plug-ins en -knoppen: Instagram-plug-ins en -knoppen - dit kan bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online aanbod binnen Instagram kunnen delen. Dienstverlener: https://www.instagram.com, Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS; Website: https://www.instagram.com; Verklaring gegevensbescherming: http://instagram.com/about/legal/privacy.

LinkedIn-plug-in
LinkedIn-plug-ins en -knoppen: LinkedIn-plug-ins en -knoppen - Dit kan bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers inhoud uit dit online aanbod binnen LinkedIn kunnen delen. Dienstverlener: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland; Website: https://www.instagram.com; Verklaring gegevensbescherming: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Privacy Shield (waarborgen van het niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van gegevens in de VS): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active; Oppositieoptie (opt-out): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

Google AdSense

Onze website maakt gebruik van Google AdSense. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google AdSense wordt gebruikt om advertenties te integreren en maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat om het gebruik van de website te analyseren. Google AdSense maakt ook gebruik van webbakens. Webbakens zijn onzichtbare afbeeldingen die een analyse van het bezoekersverkeer op onze website mogelijk maken.

Informatie die wordt gegenereerd door cookies en webbakens wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers. De server bevindt zich in de VS. Google kan deze informatie doorgeven aan contractuele partners. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere gegevens die over u zijn opgeslagen.

De opslag van AdSense-cookies is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en advertenties te optimaliseren.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken en voorkomen. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken. Door onze website te gebruiken, verklaart u dat u instemt met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven vermelde doel.

 

Google AdWords en Google Conversies bijhouden

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

AdWords is een online advertentieprogramma. We werken met conversietracking als onderdeel van het online advertentieprogramma. Na het klikken op een door Google geplaatste advertentie wordt een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Google AdWords-cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Google en wij kunnen aan de cookie zien dat je op een advertentie hebt geklikt en bent doorgestuurd naar onze website.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet te volgen via de websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die conversietracking gebruiken. Adwords-klanten komen erachter hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar pagina's met een tag voor het bijhouden van conversies. AdWords-klanten ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Hier moet de conversiecookie in de gebruikersinstellingen van de browser worden gedeactiveerd. Dit betekent dat er geen opname is in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van "conversiecookies" vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. f AVG. Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en advertenties te optimaliseren.

Details over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google:  https://www.google.de/policies/privacy/ .

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Google-weblettertypen

Onze website maakt gebruik van webfonts van Google. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Het gebruik van deze webfonts maakt het mogelijk om u de presentatie van onze website te tonen die u wenst, ongeacht welke fonts lokaal voor u beschikbaar zijn. Dit gebeurt door de Google Web Fonts op te halen van een Google-server in de VS en de bijbehorende overdracht van uw gegevens aan Google. Dit is uw IP-adres en welke van onze pagina's u hebt bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. Als beheerder van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de optimale presentatie en overdracht van onze website.

Het bedrijf Google is gecertificeerd voor de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield". Deze gegevensbeschermingsovereenkomst is bedoeld om de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau te waarborgen.

Details over Google Web Fonts zijn te vinden op:  https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about  en verdere informatie in de gegevensbeschermingsbepalingen van Google:  https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de

Links naar andere websites
Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op de link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de website van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

We hebben geen controle over de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden.

bottom of page